Проекты НПА

Проект решения СНД Налог на землю (проект) 2019г

Проект решения СНД Налог на имущество